اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405401
نام و نام خانوادگی : نرگس كاوندي
عنوان پایان نامه : انجام مطالعات HAZOP و ارزیابی مخاطرات در ایستگاه های تقلیل فشار گاز ناحیه خوراسگان و مبارکه اصفهان و بررسی وضعیت استقرار PSM در این ایستگاه‌ها
رشته تحصیلی : مديريت محيط زيست (اچ اس اي )
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حبيب الله دهقان
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File