اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405462
نام و نام خانوادگی : نجمه بياتي اشكفتكي
عنوان پایان نامه : بررسی اثر شکنندگی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک های کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
رشته تحصیلی : مهندسي مالي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مصطفي رجبي
استاد مشاور : مجيد وزيري سرشک
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File