اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405491
نام و نام خانوادگی : اكبر حاجي عرب
عنوان پایان نامه : اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با استرس بر تاب آوری، سخت رویی و بهزیستی روانشناختی خانواده های دارای فرزند معلول
رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مجتبي انصاري شهيدي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File