اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405564
نام و نام خانوادگی : غلامرضا رشيدي
عنوان پایان نامه : نقش قوانین مالیاتی در تحقق اقتصاد مقاومتی
رشته تحصیلی : حقوق عمومي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدشريف شاهي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/07
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File