اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405625
نام و نام خانوادگی : مرجانه مددپور قهفرخي
عنوان پایان نامه : بررسی و تحلیل رویکرد های ایرانی- اسلامی در البسه برند های خارجی از ۱۹۰۰ میلادی تا به امروز
رشته تحصیلی : طراحي پارچه ولباس
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدعلي مجابي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/17
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File