اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405728
نام و نام خانوادگی : ايمان بدري زاده
عنوان پایان نامه : ارزیابی توانمندسازی آموزش برانگیزش و عملکرد کارکنان پروژه های ساخت و ساز
رشته تحصیلی : مديريت پروژه وساخت
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ليلا عادل زاده سعدآبادي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File