اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405954
نام و نام خانوادگی : مهسا اثناعشري
عنوان پایان نامه : پیش بینی و رتبه بندی درماندگی مالی با استفاده از شاخص بهره وری مالمکوئیست در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1391 تا 1394
رشته تحصیلی : مهندسي مالي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : عباس شيخ ابومسعودي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File