اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39406025
نام و نام خانوادگی : محبوبه ميرزايي نيا
عنوان پایان نامه : تجزیه و تحلیل بصری،فرمی و محتوایی کلکسیون های زهیر مراد از 2010 تا 2016
رشته تحصیلی : طراحي پارچه ولباس
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدعلي مجابي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File