اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39406029
نام و نام خانوادگی : مهدي صفايي نژاد
عنوان پایان نامه : بازتاب اصول حقوق بين الملل اقتصادي دررويه سازمان تجارت جهاني
رشته تحصیلی : حقوق تجارت بين الملل
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مسعود زماني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/08/24
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File