اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39406079
نام و نام خانوادگی : طلوع نادري اشكفتكي
عنوان پایان نامه : تاثیر نقاشی بر تصور از خود و عزت نفس دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر بالای 15 سال در شهرکرد
رشته تحصیلی : پژوهش هنر
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اصغر جواني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File