اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39406405
نام و نام خانوادگی : احسان راكي
عنوان پایان نامه : بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت جوشش استخری نانو سیال مغناطیسی در حضور میدان های مغناطیسی متفاوت
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-تبديل انرژي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مسعود افرند
استاد مشاور : علي عبداللهي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File