اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39406470
نام و نام خانوادگی : افشين مقصودي
عنوان پایان نامه : توسعه مدل رياضي طراحي زنجيره تامين پايدار با در نظر گرفتن حد مجاز كار نيروي انساني
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ايمان رحيمي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File