اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39406731
نام و نام خانوادگی : نسترن باب هادي عشر
عنوان پایان نامه : تجزيه و تحليل پوشاك زنان قرن نوزدهم اروپا در اثار جيمز تيسوت
رشته تحصیلی : طراحي پارچه ولباس
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : زهرا فنايي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/17
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File