اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39406942
نام و نام خانوادگی : محمد اصغرزاده
عنوان پایان نامه : تأثیر مصرف مکمل اسید های آمینه ی شاخه دار بر نشانگرهای آسیب عضلانی متعاقب تمرین کوتاه مدت مقاومتی برون گرا در ورزشکاران نخبه بدن ساز
رشته تحصیلی : فيزيولوژي ورزشي-تغذيه ورزش
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهدي كارگرفرد
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File