اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39407330
نام و نام خانوادگی : علي محمد جعفري هرستاني
عنوان پایان نامه : نقش مدیریت دانش و سرمایه های انسانی بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی تفکر استراتژیک و متغیر تعدیل کننده سیستم اطلاعات بازاریابی در شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان نجف آباد
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : علي عطافر
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/09
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File