اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39407547
نام و نام خانوادگی : نازيلا ملاافضل عرب
عنوان پایان نامه : پيش بيني كيفيت زندگي بر اساس مكانيسم هاي دفاعي و سبك هاي شناختي در زنان باردار
رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مجتبي انصاري شهيدي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File