اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39500278
نام و نام خانوادگی : نرگس اميني
عنوان پایان نامه : بررسی نقش واسطه ای دلبستگی مشتری در رابطه بین تصویر برند و وفاداری به برند (مطالعه موردی: نمایندگی های شرکت رایتل اصفهان)
رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدحسين مشرف جوادي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File