اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39500481
نام و نام خانوادگی : مرجان فتحي دهكردي
عنوان پایان نامه : امنیت غذایی از منظر حق بر سلامت در اسناد حقوق بشر .
رشته تحصیلی : حقوق بين الملل
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ولي الله نوري
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File