اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39500549
نام و نام خانوادگی : نرگس مهرپرور نجف ابادي
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با میانجی گری خودکار امدی در مادران کودکان اوتیسم
رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اكرم دهقاني چم پيري
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File