اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39500681
نام و نام خانوادگی : حميد جهاني
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه سلامت روانی بر روی بهره وری کارکنان در شرکت پتروشیمی لردگان
رشته تحصیلی : مديريت محيط زيست (اچ اس اي )
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : نسترن ملازاده
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File