اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39500764
نام و نام خانوادگی : رضا ملايي
عنوان پایان نامه : ارائه مدل عوامل موثر بر عملکرد کارکنان سالن ها و اماکن ورزشی (مطالعه موردی باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن)
رشته تحصیلی : مديريت ورزشي-مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مينا مستحفظيان
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File