اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39500927
نام و نام خانوادگی : مهدي عرب مومني
عنوان پایان نامه : طريقه جذب مشتريان با استفاده از عناصر آميخته بازاريابي با تاكيد بر فناوري اطلاعات در سالن هاي بدنسازي شهر اصفهان
رشته تحصیلی : مديريت ورزشي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حميد زاهدي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/03
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File