اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39501071
نام و نام خانوادگی : احسان پورپونه نجف ابادي
عنوان پایان نامه : بررسی قاعده درءواصل برائت ازدیدگاه فقه وحقوق اسلامی
رشته تحصیلی : الهيات ومعارف اسلامي(فقه و مباني حقوق اسلامي)
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدعلي حيدري
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File