اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39501073
نام و نام خانوادگی : مصطفي خسروي قلعه اخلاص
عنوان پایان نامه : اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر سلامت روانی، تاب آوری و رابطه مادر- کودک، مادران دارای دانش آموز مبتلا به اختلال بیش فعالی، نقص توجه در شهرستان شاهین شهر
رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : تقي آقاحسيني اشكاوندي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/09/13
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File