اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39501136
نام و نام خانوادگی : شبنم واعظ شوشتري
عنوان پایان نامه : آسيب شناسي توسعه گردشگري شهري در محله هاي تاريخي اصفهان ،بررسي موردي محله جلفا
رشته تحصیلی : جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري-برنامه ريزي گردشگري منطقه اي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : احمد خادم الحسيني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/08/09
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File