اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39501175
نام و نام خانوادگی : علي ترابي
عنوان پایان نامه : پیش‌بینی پیوسته نقص مبتنی بر تغییرات حین فرآیند توسعه نرم‌افزار
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر نرم افزار
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : شهره آجودانيان
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/08/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File