اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39501190
نام و نام خانوادگی : محمد حاجيان
عنوان پایان نامه : تاثیر مصرف میان وعده غذایی و ورزش هوازی حین دیالیز بر میزان فشارخون بیماران همودیالیزی
رشته تحصیلی : فيزيولوژي ورزشي-تغذيه ورزش
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : جمشيد بنايي بروجني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/26
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File