اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39502043
نام و نام خانوادگی : اعظم يوسفي نجف ابادي
عنوان پایان نامه : مقایسه اثر یک دوره تمرینات پیلاتس و تی آر ایکس بر تصور بدن تعادل پویای زنان دارای اضافه وزن
رشته تحصیلی : فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي فعاليت بدني وتندرستي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حميد زاهدي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File