اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39502572
نام و نام خانوادگی : حسين كياني كلامويي
عنوان پایان نامه : ارزیابی و مدیریت رسیک های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در واحد شیرین سازی GTU2) ) پالایشگاه گاز در حال ساخت فازهای 22و24 پارس جنوبی در سال 1396 به روش LOPA و PHA
رشته تحصیلی : مهندسي شيمي گرايش ايمني،بهداشت ومحيط زيست اچ اس اي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : نسترن ملازاده
استاد مشاور : فرهام امين شرعي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File