اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39503075
نام و نام خانوادگی : كرامت اله مسعودي
عنوان پایان نامه : شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بین بنگاهی شرکت فولاد مبارکه با استفاده از مدل ارزیابی رضایتمندی مشتری
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مريم سليماني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File