اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39503131
نام و نام خانوادگی : جليل تميزي فر
عنوان پایان نامه : جایگاه حقوقی جمعیت هلال احمر در نظام حقوقی ایران
رشته تحصیلی : حقوق عمومي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : غلامحسين مسعود
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File