اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39503545
نام و نام خانوادگی : حميده خوانساري رزوه
عنوان پایان نامه : چالش ها و موانع حقوقي حمايت از كودكان بدسرپرست وبي سرپرست در پرتو حقوق شهروندي
رشته تحصیلی : حقوق عمومي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : قدرت الله نوروزي باغكمه
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/07
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File