اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39503787
نام و نام خانوادگی : مريم هادي
عنوان پایان نامه : عنوان پایان نامه: ارزيابي چيدمان و محتواي مجموعه کتابهاي سوپر سافاري بر اساس مدل ارزيابي تاکر
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رويا بهارلويي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File