اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39503794
نام و نام خانوادگی : علي ال محمدي
عنوان پایان نامه : رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران ورزشی در شهرستان ایذه
رشته تحصیلی : مديريت ورزشي-مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حميد زاهدي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File