اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39503865
نام و نام خانوادگی : مهدي توكلي نجف ابادي
عنوان پایان نامه : بررسی آثار سرمایه فکری بر بازده کسب وکار در بانک قوامین استان اصفهان با نقش میانجی نوآوری های مدیریت ارتباط با مشتری
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : علي اكبر سعادت نيا
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File