اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39504319
نام و نام خانوادگی : وحيد كياني ده كياني
عنوان پایان نامه : رابطه بین اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی با اثر بخشی سازمان اداره ورزش و جوانان استان خوزستان
رشته تحصیلی : مديريت ورزشي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حميد زاهدي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/08/09
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File