اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39504396
نام و نام خانوادگی : يوسف رادي
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی با نقش تعدیل کننده متوسط دسترسی در شعب بانک های ملّی شهرنجف آباد
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رسول عسگرپور
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/07/08
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File