اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39504735
نام و نام خانوادگی : صدف كرماني اصفهاني
عنوان پایان نامه : برنامه ریزی راهبردی در جهت کنترل تغییرات کاربری اراضی شهری در شهر اصفهان
رشته تحصیلی : برنامه ريزي شهري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : فرشته احمدي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File