اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39504830
نام و نام خانوادگی : شهرام ضيايي
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر نوآوری و کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان در شعب بانک پاسارگاد استان اصفهان
رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني-بازرگاني بين المللي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مريم رجايا
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/09
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File