اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39505005
نام و نام خانوادگی : نسرين عظيمي
عنوان پایان نامه : اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی و ادراک از بیماری در زنان متاهل مبتلا به سرطان خون
رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اكرم دهقاني چم پيري
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File