اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39505554
نام و نام خانوادگی : پروين عليايي
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات گسترش گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاي قلات)
رشته تحصیلی : جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حسين سليماني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/09/13
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File